Introductiepagina

     Onze hobby

  Hobbybenodigheden

  CD-ROM en vragen

             E-mail

de Harz

             Links

CD-ROM en vragen

Na veel speurwerk, lezen en groeves bezoeken is hij eindelijk klaar.

De 7e CD-ROM met vindplaatsen voor mineralen en fossielen Nederland en Duitsland.

Op deze CD-ROM staan bijna alle vindplaatsen van Duitsland, waarvan er 550 bezocht zijn door mij. Van de groeves waar ik geweest ben, is er een uitgebreide route beschrijving, foto's van de groeve en gegevens of de groeves gesloten of in gebruik zijn en welke mineralen of fossielen er te vinden zijn.

Bij de nieuwere vindplaatsen zijn er coördinaten toegevoegd.
Ook zijn er enkele vindplaatsen van Nederland vermeld.
De CD-ROM is alleen rechtstreeks bij mij bestellen (€ 12,00 + € 3,00 verzendkosten).

Actuele vragen van bezoekers en antwoorden daarop.

Vraag:
Heb je voor het verzamelen van micro mineralen en/of fossielen nog andere gereedschappen nodig?

Antwoord:
Ja, voor een verzameling van micro mineralen en/of fossielen is een microscoop nodig en

opbergdoosjes om ze stofvrij te bewaren.
Ook is een goede loupe noodzakelijk om in het veld de vondsten te bekijken.
Ook een blaasbalgje is gemakkelijk om het stof eruit te blazen.

Vraag:
Is het noodzakelijk om lid te zijn van een vereniging?

Antwoord:
Nee, dit is niet noodzakelijk, maar een vereniging geeft veel informatie d.m.v. lezingen en een tijdschrift.
Verder organiseren ze regelmatig een excursie naar een vindplaats van mineralen en/of fossielen.

Vraag:
Zijn de Micromounts makkelijk te vinden?

Antwoord:
Ja makkelijker dan grote mineralen, omdat er veel meer Micromounts zijn dan grote mineralen.
Ze zijn minder beschadigd en er zijn minder verzamelaars, dus meer aanbod.


Tip: wanneer je een fossiel of mineraal uithakt, laat dan voldoende gesteente er om heen zitten,

omdat je anders algauw beschadigingen aanbrengt  op datgene wat je heel mee naar huis wilt

nemen.

           Canada

       Tsjechië

Campings

Wijngaarden

    Copyright (C) 2015 H. Tap

  Mineraal en fossiel vindplaatsen

         Nederland en Duitsland